Esmena orgànica NF O 44-051

Fem compostat (80% fem d’ovella i 20% matèria vegetal).

Nivells declarats: Massa de producte cru

Nitrogen (N) total: 2%
del qual nitrogen orgànic (a partir de fem d’ovella compostat): 1,1%
Anhídrid fosfòric (P2O5) total: 2,5%
Òxid de Potassi (K2O): 2%
Matèria orgànica: 40%
Matèria seca: 80%

C/N: 10

Altres característiques:

Matèria orgànica procedent de fem d’ovella compostat
Extractes húmics totals: 5%
Àcids húmics: 5%

Certificat en Agricultura Ecològica segons Reglament CE núm. 837/2007 per: SOHISCERT