Varietat semi-precoç i linoleica.

Resistència al mildiu : 8

(Escala de valors : 1-3 : Sensible / 4-6 : Mitja – Bo / 7-9 : Tolerant – Excel·lent).

  • Molt alta productivitat.
  • Molt bon vigor de partida i omplenat complet del capítol.

Poc sensible a la Phomopsis.