Tindrem Ordis Hibrids :

Ordi Hyvido Jallon: Ordi Hibrid d’hivern de 6 restos. Es una varietat rustica amb un excellent comportament a les malalties a principi de cicle i amb un molt bon pes especific (gra gros).

Resistencia al fred : Força sensible (3,5)
Resistencia a la caiguda : Poc sensible (6)
Pes especific : Elevat (7)
Alçada : Mitja (5)

Ordi Hyvido Tatto : Ordi Hibrid d’hivern de 6 restos. Es una varietat molt productiva amb molt bon pes especific , calibratge i proteina elevada.

Resistencia al fred : Força sensible (4)
Resistencia a la caiguda : Sensible (5)
Pes especific : Petit (4)
Alçada : Mitja (5)