Adob CE

Sulfat de potassi amb sals de magnesi 30 (+10+42,5)
30% K2O : Oxid de Potassi soluble en aigua
10% MgO : Oxido de Magnesi soluble en aigua
42,5% SO3 : Trioxid de Sofre soluble en aigua