La foto no correspón al producte per Espanya.
Nº Registre: 23808
Composició: Spinosad 0,024% CB