El Dactilo Glomerata és una de les millors i més productives de les gramínees per a pastures. Excel·lent per a la sega i també per a pastura. Molt vigorosa i rústica, produeix una herba molt abundant i alta, saborosa pels animals, sobretot si no es deixa endurir. Per sembrar tant en terrenys humits com en terrenys secs, ja que posseeix una resistència especial a la sequera gràcies al seu sistema radicular, compacte i profund. El seu rendiment òptim el trobem en sòls rics, profunds i els argilosos.