Les varietats més usuals són :

– BLAT PALEDOR
– BLAT GARCIA
– BLAT SOISSON
– BLAT RIEMBAUD