L’esparcet és una lleguminosa de farratge excel·lent, molt nutritiu i saludable, tant en verd com en sec. Es talla un cop florit i s’aconsella per l’alimentació de cavalls i rumiants. Aquesta planta no és molt exigent i s’adapta als terrenys pocs fèrtils, preferentment en sòls calcaris, secs, poc permeables i asoleiats a qualsevol altitud. Té una durada de dos a tres anys, en zones calcàries, de pluviometria mitjana.