Les varietats més usuals són :

– TRITICALE BIENVENU
– TRITICALE COLLEGIAL
– TRITICALE TRUJILLO
– TRITICALE ORVAL