El lotus és una farratgera ideal per a pastures i farratge verd. És rústica i, encara que sigui menys productiva que l’userda i el trèbol violeta, té com a principal avantatge la seva gran resistència a la sequera, a la humitat i al fred ; s’adapta a totes les altituds i la seva durada al terreny pot arribar fins als quinze anys. Molt aconsellable per la implantació de pastures perennes extensives. Se sembra a la primavera i a la tardor.