Varietat precoç, oleica i amb tractament Clearfield Plus.

Resistència al mildiu : 8.

(Escala de valors : 1-3 : Sensible / 4-6 : Mitja – Bo / 7-9 : Tolerant – Excel·lent).

  • Alt oleic.
  • Alta tolerància a l’estrés hídric.
  • Flexibilitat en el maneig del cultiu davant la presència de males herbes.
  • Bona relació entre producció i contingut gras.

Poc sensible a la Phomopsis