La foto no correspón al producte per Espanya.
El Maniflow es un caldo bordeles en formulació líquida.
Nª Registre: 25.251
Composició: sulfat cuprocàlcic 124 g/l