NAC 27%

Portada » NAC 27%

NAC 27%

Dins dels adobs nítrics amoniacals, un dels més importants és Nitrat Amoniacal Càlcic. L’aportació de la meitat del nitrògen en forma nítrica i la meitat en forma amoniacal, facilita una font de nitrògen d’absorció inmediata i una altra que es va convertint en assimilable afavorint un extra de nitrògen que, en part, és retingut en el sòl. S’aconsella, doncs, incorporar-lo al llarg del cicle del cultiu, en aplicacions de cobertera, prop del moment de màxima necessitat de nitrògen per part de la planta.

Categories: ,

Descripció

Riqueses garantides :

  • Nitrogen (N) Total: 27.2%
  • Nitrogen (N) Nítric: 13.2%
  • Nitrogen (N) Amoniacal: 14%
  • Òxid de Magnesi Total (MgO): 4%

No hi ha extensions per instal·lar o activar. <a href="%1$s" title="Return to the Dashboard">Return to the Dashboard</a>

Go to Top