El raygrass es una de les gramínees més utilitzades per a la formació de pastures permanents, per a terrenys forts en climes suaus i humits. És desaconsellat per a zones seques i condicions meteorològiques extremes.

D’entre les seves varietats, disposem de les més utilitzades, com el Raygrass italià, el qual té un gran valor pel seu ràpid creixement i excel·lent farratge. S’aconsella per a pastures de duració mitjana amb alt rendiment farratger i se’n poden obtenir fins a sis segues si el terreny està degudament adobat. També us proposem la varietat anglesa per a pastures de llarga durada en zones de clima suau i humit.