Esmena Calcico-magnesica granulada fabricada amb una tecnologia innovadora que ajunta les fines partícules de calci amb un complex d’elevat valor agronòmic.

Riqueses garantides:
44,8% Oxido de Calci (CaO)
7,2% Oxido de Magnesi
85 : Valor neutralitzador

Complejado amb la tecnologia (C Bio Innovator)

– Aporta substàncies humicas i fulvicas.
– Ajuda a restablir el nivell orgànic adequat del sòl.
– Indueix una activitat superior microbiana del sòl.
– A causa d’aquesta tecnologia , té un elevat poder neutralitzador.

Formulació en granulat

Dosi: 800 Kg / Ha en les zones noves
Dosis de manteniment : 400 – 600 Kg / Ha