La nostra gamma Fitó Organic persegueix una agricultura més sostenible, i que al seu torn, protegeixi el medi ambient. A més, amb aquesta nova línia donem resposta a la creixent demanda dels consumidors i al seu interès per productes d’origen ecològic.

Les llavors Fitó Organic provenen de vegetals que han estat collits seguint un estricte cultiu ecològic/orgànic. El nostre procés d’obtenció de llavor ecològica compleix amb tots els requisits del reglament ecològic.

Per això, està identificat en els sobres amb el distintiu Fitó Organic i el logo de l’organisme certificador.