Les varietats més usuals són :

– ORDI REGALIA
– ORDI COMETA
– ORDI SALAMANDRE
– ORDI BASTILLE
– ORDI ISOCEL