Varietat precoç a semi-precoç

  • De talla curta i panícula bronze.
  • Semi-oberta, ben desenvolupada.
  • Alta productivitat. Tolera be la salinitat.
  • Resistència a l’estrés hídric.
  • Bon comportament a la segona collita.

Sac de 25 Kg (862.000 llavors)