Les varietats més usuals són :

– VEÇA PAIS (JOSE o CANDY)
– VEZA SATIVA (FRANCESA)