La userda és una lleguminosa perenne, considerada la reina de les llavors farretgeres, per les seves qualitats agronòmiques i nutritives. Bona adaptació, tant en cultius intensius com en zones marginals. Aconsellada per a tot tipus de climes i sòls amb l’excepció de sòls àcids. Rústica, productiva, adaptable i d’alta qualitat nutritiva.

Disposem, entre d’altres, de la varietat Empordà, obtinguda a partir d’una selecció natural. Resistent a la pèrdua de fulles, als nematodes, al fred i a la sequera. Molt productiva, es pot sembrar sola o en combinació de tot tipus de graminees. Millora l’estructura del sòl.