La veça, és una lleguminosa annual per sembrar a la primavera o bé a la tardor. S’utilitza principalment per a la sega amb una excel·lent producció de farratge d’alta qualitat. Es pot sembrar en combinació amb cereals, com la civada o el triticale.